Språk

Thorbjørnrud Hotel


Velkommen til Thorbjørnrud hotell

På Thorbjørnrud strekker vi begrepet ”å lage mat” litt lenger enn andre hoteller. Vi bruker lokale råvareleverandører, har et eget hotellbryggeri og mer enn 3 mål med kjøkkenhage utenfor hotellet. 

For oss på Thorbjørnrud er nærhet til matproduksjonen blitt en kilde til inspirasjon og lek i hverdagen. Det kommer gjestene våre til gode gjennom gode måltidsopplevelser, matkurs, foredrag og omvisninger. Hos oss står det gode måltidet, unike lokalmatopplevelser og pur matglede i sentrum.

 

 

hotellbryggeri;
når man lar en ølglad hotell-
direktør få ansvar for drikke til maten

Til toppen