MØTEROM

Auditoriet

Auditorium

Gult konferanserom

Møterom 1

Møterom 12

Møterom 12

Møterom 13

Møterom 13

Møterom 14

Møterom 14

Ett konferanserom som ligger i direktørboligen

Smia

Brua

Brua

Forpiggen

Forpiggen

Verktøyburet

Verktøyburet

Grupperom 4

Grupperom 4

Grupperom 5

Grupperom 5

Grupperom 6

Grupperom 6

Grupperom 9

Grupperom 9

Grupperom 10

Grupperom 10

OPPSETT

Liste over alle møterom på Thorbjørnrud
Liste over alle grupperom på Thorbjørnrud
Bordopsett for kurs og konferanserom